Wie zijn wij?

Energie Gezond Waalwijk is begin 2019 in het leven geroepen om actie te voeren tegen de plannen voor de herontwikkeling en uitbreiding van het Ecopark op Haven 8 als gevolg waarvan een aantal windturbines op zeer korte afstand van Baardwijk zouden worden geplaatst.


Als onderdeel van onze acties hebben wij toen een aantal ‘spelregels’ opgesteld die nu grotendeels zijn overgenomen in de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie van de Gemeente Waalwijk. We zijn hier erg blij mee.


Sinds 2019 is er veel gebeurd, zo zijn wij inmiddels een energiecoöperatie.    


Waar staan we voor?

Energie Gezond Waalwijk staat voor eerlijke duurzame energie-ontwikkeling van, voor en door alle omwonenden van de zoeklocaties. Wij gaan voor een eerlijke verdeling tussen de baten en de lasten voor de omwonenden van onze projecten.


Meedoen? (Aspirant) lidmaatschap of bestuursfunctie

Wil je meedenken en meepraten over onze projecten? Meld je dan aan als (aspirant) lid van Energie Gezond Waalwijk. Het lidmaatschap is gratis en verplicht je tot niets.

Heb je interesse in een bestuursfunctie, stuur dan een mail naar info@energiegezond.com.


Contact: info@energiegezond.com